Stavrem podlahárske centrum

Firma František Nemec STAVREM získala čestné uznanie Ministerstva Hospodárstva a Ministerstva práce a socialných vecí a rodiny za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej Republiky. OCENENIE

 

František Nemec STAVREM s.r.o.

Bratislava
Vajnorská 135
Bratislava 832 37
Tel: +421-2-20 200 108
        +421-2-444 593 97
Email: podlahy@stavrem.sk
Senec
Boldocká 1
Senec 903 01
Tel: +421-2-20 200 100
        +421-2-45 922 174
Email: podlahy@stavrem.sk
Žilina
Sasinkova 13
Žilina 010 01
Tel: +421-2-20 200 104
        +421-41-557 5867
Email: zilina@stavrem.sk
Michalovce
Pekárenská 8
Michalovce 071 01
Tel: +421-2-20 200 106
        +421-56-64 202 30
Email: michalovce@stavrem.sk