Naša spoločnosť sa nezaoberá len obchodnou činnosťou s podlahovými krytinami a príslušenstvom / PVC podlahoviny ( homogénne, heterogénne ), linoleum, kaučukové podlahové krytiny, koberce, laminátové a drevené podlahy /, ale uskutočňuje aj komplexnú dodávku všetkých služieb súvisiacich s ich montážou.

Bezplatné služby:

Obhliadka miesta montáže a zhodnotenie podmienok.

Odborné poradenstvo formou individuálneho prístupu ku každému klientovi s doporučením vhodnej podlahovej krytiny vyškolenými pracovníkmi. Kvalita podlahy závisí na množstve faktorov a podlahová krytina je iba jedným z nich. Výber správnej podlahoviny je veľmi dôležitý. Máme k dispozícií širokú škálu produktov ako autorizovaný a priamy distribútor renomovaných európskych výrobcov, ktorá uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov a skúsenosti s ich využitím. Je možnosť si fyzicky prezrieť množstvo vzorkovníkov na našich predajných miestach alebo po dohode aj na mieste určenia. Na základe individuálneho a profesionálneho prístupu k jednotlivým zákazníkom sa nám darí stotožniť výsledok diela s predstavami zákazníka.

Odborné zameranie s prihliadnutím na maximálne využitie vybranej podlahovej krytiny.

Vypracovanie cenovej ponuky s vypracovaním projektu realizácie.

 

Ostatné služby:

- Realizácia a montáž podlahových krytín:

 • príprava podkladu / prebrúsenie, nivelizácia, vysávanie, ... /
 • príprava podlahoviny / rozloženie, rozmeranie, ... /
 • samotné lepenie alebo pokladanie
 • spájanie, zvarovanie / zvarovacou šnúrou za tepla, spájanie za studena, ... /
 • lištovanie / PVC lišty, vyťahované lišty, obšívané lišty,... /

- Ošetrovanie a údržba podlahových krytín:

 • čistenie po dokončení pokládky
 • prvé ošetrenie
 • bežné čistenie
 • hĺbkové čistenie

- Dodávka na miesto určenia. Spolu s Vami dokážeme nájsť optimálne riešenie pri výbere kvality materiálu vzhľadom na účel, zaťaženie a cenu s dodávkou na miesto určenia.

- Obšívanie kobercových soklíkov.

- Požičovňa podlahárskych strojov a náradia. V rámci širšej ponuky služieb ponúkame požičiavanie vybraných druhov podlahárskych strojov a náradí

 • Jednokotúčový stroj RO 1800
 • Odsávací systém
 • Jednokotúčový stroj CLEANER II
 • Ručná brúska RO 125
 • Objektový 2-motorový vysávač
 • Odrezávač podlahových krytín Bullystripper
 • Parketová brúska Scorpion
 • Prítlačný valec 50kg s kolieskami
 • Trhacia svorka
 • Design Cutter "WO 630" /rezač na LVT, koberc.štvorce, atď./
 • Raznica Dollken model 2017

- Platba kartou